Aegon koopt in VS grote verzekeraar

ROTTERDAM, 16 NOV. Aegon USA, de Amerikaanse dochteronderneming van het verzekeringsconcern Aegon, neemt het collectieve pensioenbedrijf van Mutual Life Insurance Company of New York (Mony) over. Met de overeenkomst verwerft Aegon rond 6,1 miljard dollar aan activa en passiva waarin onder meer Amerikaanse lijfrenteverzekeringen en het beheer van beleggingen zijn begrepen.

Dit heeft Aegon gisteravond bekendgemaakt. Volgens Aegon wil Mony zich concentreren op kernactiviteiten en draagt het daarom de portefeuille aan Aegon over. De activa die naar Aegon gaan omvatten een portefeuille van 2,7 miljard dollar, die bestaat uit hypotheken ter waarde van 1,1 miljard dollar en 1,6 miljard dollar aan obligaties en liquide middelen. In aparte depots bevindt zich nog eens 3,4 miljard dollar.

Aegon neemt de portefeuille zonder kosten over. Mony ontvangt in plaats daarvoor de inkomsten die zij uit het beheer van de bestaande portefeuille zou hebben gehaald en financiert een lening van 200 miljoen dollar aan Aegon voor het afdekken van eventuele risico's in de portefeuille. Die lening wordt door Aegon over negen jaar afgelost.

Aegon wil met de overname de klantenbasis in de Verenigde Staten verbreden, en verwacht extra rendement te behalen uit de klantenbasis die de overname van Mony met zich meebrengt. Het concern verwacht dat de overname in de komende jaren een positief effect heeft op de winst per aandeel.

De Mony-transactie past in het plan van Aegon zijn Amerikaanse activiteiten op het gebied van pensioenverzekeringen verder uit te breiden. Vorig jaar werd van American Express Life een soortgelijke portefeuille overgenomen. De Amerikaanse beleggingsportefeuille groeit door de overeenkomst met Mony van 20 miljard dollar naar ruim 26 miljard dollar. Wereldwijd heeft Aegon nu voor rond 120 miljard gulden aan beleggingen.

Volgens Aegon wil Mony de balansverhoudingen en het eigen rendement verbeteren, en zich concentreren op kernactiviteiten als levensverzekeringen, verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, hypotheken en beleggingsprodukten. Het Amerikaanse concern is in grootte de achtste onderlinge levensverzekeraar in de Verenigde Staten met een balanstotaal van ruim 17 miljard dollar per 30 juni 1993. Het pensioenbedrijf van het concern heeft thans 8 miljard dollar onder beheer, inclusief het door Aegon over te nemen deel. Mony heeft 4300 zakelijke cliënten. Bij het over te nemen bedrijf werken vijfhonderd mensen.

Eerder dit jaar nam Aegon het Schotse concern Scottish Equitable Life over. Met die transactie, waarvoor Aegon onlangs het fiat kreeg van de deelnemers aan Scottish Equitable, was een bedrag van 665 miljoen gulden gemoeid.