Theatersport is niet alleen een positieve ...

Theatersport is niet alleen een positieve spontane en creatieve bezigheid, maar leidt ook tot een evenwichtigere persoonlijkheid.

Th. van Bemmelen, Universiteit Twente

Gevreesd moet worden dat de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds de invoering van het elders algemeen ingeburgerd partnerpensioen aanzienlijk zal vertragen.

P.H.S. Meijerink, Vrije Universiteit Amsterdam

Het grote aantal zaadcellen bij de man is een rudiment uit de evolutie. Het relatief lage aantal eicellen bij de vrouw is een noodgedwongen evolutie.

S. van de Leur, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een probleem is op zichzelf niet complex of onoplosbaar. Een probleem wordt complex omdat, naast het oplossen ervan, tegelijkertijd een hoop andere doelen worden nagestreefd.

J.F.M. Koppenjan, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het enorme belang van relativiteit en symmetrie in de natuurwetenschappen valt in het niet bij het maatschappelijk belang van deze twee begrippen. Helaas blijkt óók in het laatste geval de beheersing ervan slechts met moeite te kunnen worden aangeleerd.

F. Eulderink, Rijksuniversiteit Leiden

Kinderopvang is een nodige maar niet voldoende voorwaarde voor het verrichten van betaalde arbeid door moeders van jonge kinderen.

Mw. A. Wilschut, Universiteit Twente

Programmeurs zijn een nog noodzakelijk kwaad.

K.C.J. Wijbrans, Universiteit Twente

Het gebruik van een geavanceerde tekstverwerker brengt geavanceerde problemen met zich mee.

P. Scheeper, Universiteit Twente

In de loop van een toespraak kan het publiek in de regel wel ontdekken waar de spreker het over heeft, maar niet wat hij of zij ermee beoogt.

J.B. Hak, Vrije Universiteit Amsterdam

De wijze waarop bij de Universiteit Twente de microfoon bevestigd dient te worden aan de kleding van de promovenda toont aan dat promoveren nog steeds hoofdzakelijk een mannenaangelegenheid is bij deze universiteit.

H. de Bruijn, Universiteit Twente