Rotterdam moet in '97 'stadsprovincie' zijn

ROTTERDAM, 15 NOV. Een nieuwe 'stadsprovincie' Rotterdam moet op 1 januari 1997 worden geïnstalleerd. Die omvat het grondgebied van 16 gemeenten die zijn aangesloten bij het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten en het in twaalf zelfstandige gemeenten opgedeelde Rotterdam.

Zaterdag heeft het ministerie van binnenlandse zaken in het World Trade Centre in Rotterdam op feestelijke wijze de voorlopige versie van de speciale wet ('lex specialis') gepresenteerd die de boedelscheiding tussen de provincie Zuid-Holland en de nieuwe provincie moet regelen. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) noemde het voorontwerp een “historsche gebeurtenis”. In de 'lex specialis' worden de verantwoordelijkheden vastgelegd tussen de deelnemende gemeenten, het nieuwe provinciebestuur en het rijk, evenals de financiële verhoudingen binnen de nieuwe provincie.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag zijn fiat gegeven aan dit voorontwerp van wet. De ministerraad heeft echter een besluit over de recrutering van buitenaf van provinciebestuurders en over meer invloed bij de benoeming van een commissaris van de koningin voor zich uitgeschoven. Deze voorstellen uit de Rijnmond komen later terug bij de Tweede Kamer in een algemener debat over de bestuurlijke vernieuwing.

De nieuwe 'stadsprovincie' zal meer bestuurlijke taken krijgen dan de bestaande provincies, die vooral controlerend optreden. Het zal een beslissende stem krijgen bij voorzieningen met een regionaal karkakter, zoals de grootschalige infrastructuur, woningbouwlocaties, openbaar vervoer en recreatie. De provincie Rotterdam zal ook zeggenschap krijgen over de haven. De commissaris van de koningin in de provincie Rotterdam wordt tevens korpsbeheerder over de politieregio Rotterdam/Rijnmond, verantwoordelijk voor bovenlokale situaties, zoals voetbalwedstrijden en grote manifestaties. De burgemeesters van de afzonderlijke gemeenten houden hun verantwoordelijkheid voor de plaatselijke openbare orde.