PvdA-program: 400 miljoen aanleraren uitgeven

DEN HAAG, 15 NOV. De PvdA heeft besloten in haar verkiezingsprogramma vierhonderd miljoen gulden uit te trekken voor leraren.

Het geld is bedoeld voor de uitvoering van het zogeheten rapport-Van Es over de toekomst van het leraarschap. Daarin wordt ondermeer voorgesteld leraren meer carrière perspectief te bieden en een sabbatsverlof in te stellen. PvdA-minister Ritzen (onderwijs) besloot eerder het rapport wel over te nemen maar er geen extra geld voor uit te trekken. De PvdA heeft de vierhonderd miljoen 'gevonden' in het geld dat zij in haar begrotingsprogramma had uitgetrokken voor volkshuisvesting en voor extra plaatsen in het leerlingwezen. Inmiddels is gebleken dat Ritzen al 20.000 plaatsen in het leerlingwezen creëert met geld uit het Europees Sociaal fonds waarmee 200 miljoen vrijkwam. Doordat staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zijn beleid heeft aangepast, kwam nog eens 200 miljoen beschikbaar.