Overslagfirma OBA wil derde personeel kwijt

ROTTERDAM, 15 NOV. Het Amsterdamse overslagbedrijf OBA wil het komende jaar 44 van de 139 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft de directie het afgelopen weekeinde bekendgemaakt.

De directie zegt in moeilijkheden te verkeren doordat de Engelse elektriciteitscentrales geen kolen meer invoeren. Daardoor zou OBA afgelopen voorjaar eenderde van zijn overslagvolume zijn kwijtgeraakt. Volgens directeur D. van den Vijver leidt de onderneming dit jaar een verlies van 9 miljoen gulden. “Als we het bedrijf niet drastisch reorganiseren, leiden we in de jaren '94 en '95 een zelfde verlies. En dan is ons eigen vermogen nul of zelfs negatief.” Ook andere overslagbedrijven in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeebrugge ondervonden een terugslag, meent Van den Vijver.

Het Amsterdamse overslagbedrijf wil 24 werknemers laten vertrekken in het kader van een ouderenregeling. Voor de overige twintig hoopt de directie tot een vertrekregeling te komen. Hoewel in de Amsterdamse haven vakbonden en werkgevers overeen zijn gekomen dat er tot 1995 geen gedwongen ontslagen vallen, wil Van den Vijver een dergelijke garantie niet geven.

De Vervoersbond FNV heeft boos gereageerd op de aankondiging van OBA om arbeidsplaatsen te schrappen. Volgens bestuurder T. Koningh heeft de directie niet kunnen aangeven dat de nood zo hoog is dat nu tot inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen moet worden besloten.

Tussen het personeel en de vakbonden enerzijds en de directie anderzijds heerst al enige tijd onenigheid. Nog dit voorjaar brak bij het bedrijf een wilde staking uit, nadat een werknemer zelf moest opdraaien voor schade aan de zwaailicht van een jeep.