'Ontzie Eemsmond bij milieuprocedures'

GRONINGEN, 15 NOV. De maritieme toegangswegen tot de haven van Delfzijl en de Eemshaven moeten worden uitgezonderd van de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB) en provinciale milieu-effect rapportages (MER). Daardoor kunnen 'economische corridors' ontstaan, die noodzakelijk zijn voor een optimale ontwikkeling van de Eemsmond-regio. Nu staan milieu-eisen de ontwikkeling van de Eemsmond in de weg.

Dat is de mening van een werkgroep van acht voormalige kopstukken uit industrie en politiek onder leiding van oud-minister drs. G.M.V. van Aardenne. De werkgroep, Task Force Eemsmond genoemd, werd begin dit jaar door de Groningse commissaris Vonhoff ingesteld om te onderzoeken hoe de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het Eemsmondgebied verbeterd kunnen worden. Naast Van Aardenne bestond de werkgroep onder anderen uit ir. P. van Duursen, voormalig directeur van Shell Nederland, prof.dr. A. van der Zwan, drs. A. van der Hek, directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, en ir. F.A.G. baron Collot d' Escury, voormalig president van AKZO Chemicals.

De Task Force constateert dat de regio nauwelijks in trek is als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven ondanks aantrekkelijke investeringspremieregelingen (IPR) en de aanwezigheid van 'geschoold en gemotiveerd' personeel. Het negatieve imago dat het gebied nu heeft is mede gebaseerd op tijdrovende milieuprocedures, aldus de Task Force.

Buitenlandse investeerders schrikken vaak terug voor de veelal langdurige procedures die gepaard gaan met de strenge milieu-eisen, stelt Van Aardenne. “De PKB is een handicap voor bestaande en nieuwe industriële activiteiten in het Eemsmondgebied. Als een buitenlandse investeerder te horen krijgt dat een paar majeure projecten niet zijn doorgegaan als gevolg van beroepsprocedures, ben je al afgevallen, vooral als er gemakkelijker en snellere alternatieven voorhanden zijn. Daardoor zijn in het verleden uiterst verantwoorde investeringen gemist.”

De Groningse gedeputeerde drs. G. Beukema betwijfelt of de PKB en de MER-procedures in de praktijk belemmerend werken. “De procedures wijken hier nauwelijks af van wat in de rest van Nederland geldt. In 99,5 procent van de gevallen volgen wij de landelijke milieuwetgeving. Maar blijkbaar is het beeld anders. We zullen dus wat aan die foute beeldvorming moeten doen.”

De Waddenvereniging heeft furieus gereageerd op de aanbeveling de PKB niet te laten gelden voor de twee havenbekkens. “Dit is een oorlogsverklaring aan het Waddenzeebeleid. Het rapport is uiterst ireeël”, aldus C. Alma van de Waddenvereniging. “De Waddenzee ligt vastomlijnd in de PKB. Daar kun je niet delen van wegsnijden. We zullen ons met hand en tand verzetten als dit advies beleid wordt.”

De Task Force pleit verder voor een deelname van het Havenschap Rotterdam in het havenschap Delfzijl/Eemshaven. De beide Eemsmondhavens zouden een soort satelliethaven 'Rotterdam-Noord' kunnen worden.