Maij verwacht 1,5 mld private financiering

DEN HAAG, 15 NOV. Bedrijfsleven en banken zullen een kwart van de kosten van de nieuw aan te leggen Betuwelijn voor hun rekening willen nemen. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) acht een bedrag van ruim 1,5 miljard gulden aan private financiering haalbaar.

Ze antwoordt dit vandaag op vragen van de Tweede Kamer, die volgende week maandag in een uitgebreide commissievergadering begint met het debat over de aanleg van de Betuwelijn.

Anderhalf miljard zou verreweg het grootste bedrag zijn dat ooit van private financiers is betrokken ter realisering van nieuwe infrastructuur. Tot nog toe werden de Wijkertunnel en de tunnel onder de Noord met private middelen gefinancierd. Het ging hierbij om ruim 400, respectievelijk 300 miljoen gulden. De minister baseert haar inschatting op informele gesprekken die de Stuurgroep Private financiering Rail Infrastructuur de afgelopen maanden met potentiële financiers heeft gevoerd. Ze verwacht echter niet dat de uiteindelijke keuze voor de private partij voor 1996 zal plaatsvinden.

Afgelopen vrijdagmiddag stuurde de minister reeds antwoorden op ruim honderd van de meer dan zevenhonderd door leden van de Tweede Kamer gestelde schriftelijke vragen over de Betuwelijn. Vandaag zijn nog eens ruim driehonderd vragen beantwoord.

Maij gaat in haar antwoorden uitvoerig in op de financiering van de goederenspoorlijn naar Duitsland. Van de begrote 6,4 miljard gulden zou 1,6 miljard uit het infrastructuurfonds moeten komen, 2,9 miljard uit het Fonds Economische Structuurversterking en 300 miljoen uit een reeds aangevraagde maar nog niet toegekende EG-subsidie. De rest zou zoals gezegd privaat moeten worden gefinancierd.

Een van de belangrijkste discussiepunten in het debat van volgende week zal de geluidshinder zijn die omwonenden van de Betuwelijn zullen ondervinden. De minister verwacht dat niet meer dan drieduizend mensen last zullen hebben van het lawaai van de passerende goederentreinen. Volgens de prognoses zullen dag en nacht enkele treinen per uur in beide richtingen passeren. Maximaal zou er om de drie minuten een trein langskomen.

Maij kondigt aan subsidies beschikbaar te willen stellen voor bedrijven om een eigen aansluiting op het spoorwegnet aan te leggen of die te verbeteren. Concrete bedragen worden nog niet genoemd. Ook zal het Rijk bijdragen in de bouw van rail service centra. Maij wijst erop dat om de verwachte baten van de Betuwelijn te realiseren ook de Nederlandse Spoorwegen nog een aanzienlijke investering moeten doen in rollend materieel. Het gaat daarbij om 1,2 miljard gulden.