... en een nieuwe PvdA

HET IS NIET verwonderlijk dat bij de kandidaatstellingsprocedure de meeste aandacht is uitgegaan naar de Partij van de Arbeid. De partij staat volgens de peilingen immers op een desastreus verlies. ..TE: Partijvoorzitter Rottenberg heeft er sinds zijn aantreden op gewezen dat inhoudelijke vernieuwing en personele vernieuwing wat hem betreft hand in hand gaan. Getuige de ontwerp-kandidatenlijst die afgelopen zaterdag is gepresenteerd, is hij in dat laatste inderdaad geslaagd. De lijst toont een flink aantal nieuwe en vaak verrassende namen. De vijfde plaats voor de vice-voorzitter van de vakcentrale FNV, K. Adelmund, is gedurfd maar laat tevens zien hoe relatief het predikaat 'nieuw' is. Als verklaard tegenstander van de WAO-maatregelen kan Adelmund net zo goed worden beschouwd als een exponent van het 'oude denken' waar PvdA-leider Kok nu juist van af wilde. Haar hoge notering, voorafgaand aan de zestiende plaats voor de eveneens uit de vakbeweging afkomstige vice-voorzitter van de partij R. Vreeman, kan worden uitgelegd als een poging de vertrouwensbreuk met de vakbeweging te herstellen. Maar hoe gaat het vervolgens met de vernieuwing?

EEN OPMERKELIJK experiment is het 'dubbelmandaat' dat is toegedacht aan de huidige minister van WVC, mevrouw H. d'Ancona. Zij staat als derde op de lijst voor de Tweede Kamer en zal straks als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen optreden. De PvdA brengt hiermee ironisch genoeg een in het CDA onhaalbaar gebleken suggestie van Lubbers en Brinkman in de praktijk. De kritiek op deze constructie is voorspelbaar: men kan geen twee parlementen tegelijk dienen. Daartegenover staat dat het Europese parlement nog lang geen volwaardig parlement is en voor de herkenbaarheid juist gebaat is bij ondersteuning vanuit het nationale parlement. Ondanks alle goede bedoelingen zijn nationale parlementariërs en Europarlementariërs vooral gescheiden opgetrokken. d'Ancona groeit met haar dubbellidmaatschap uit tot megaparlementariër. Het doet geforceerd aan, maar voor het bereiken van een doorbraak is dat niet ongebruikelijk. Jammer dat alleen de PvdA deze proef neemt.