d'Ancona op twee lijsten voor verkiezingen

AMSTERDAM, 15 NOV. Minister H. d'Ancona (WVC) leidt de PvdA-lijst voor de Europese verkiezingen en staat tegelijk derde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van de PvdA.

Afgelopen weekeinde heeft de PvdA de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede- Kamer- en de Europese verkiezingen gepresenteerd. “Nu Maastricht een feit is, gaan we het dubbelmandaat uitproberen”, zei PvdA-voorzitter Rottenberg. De PvdA is de enige partij die het dubbelmandaat aan de praktijk wil toetsen. Eerder pleitten premier Lubbers en CDA-fractieleider Brinkman voor dit idee, maar het CDA heeft het voor de Europese lijst niet doorgevoerd. De PvdA-lijst wordt aangevoerd door partijleider Kok, met staatssecretaris Wallage (sociale zaken) op de tweede plaats. De vice-voorzitter van de FNV, K. Adelmund, bezet op de vijfde plaats de hoogste plek van de nieuwelingen. Vorige week werd bekend dat tweederde van de zittende fractie niet zou terugkeren. Bij de nieuwe PvdA-lijst is eenderde nieuw en eenderde vrouw. Van de huidige PvdA-bewindslieden staan ook Pronk, Kosto, Alders en Ter Beek bij de eerste tien. “We hebben gekozen voor een balans tussen vernieuwing en ervaring”, aldus Rottenberg. Hij was zelf lid van de adviescommissie onder leiding van S. Patijn, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, die de ontwerp-lijst opstelde. Het PvdA-congres in december stelt de lijst definitief vast.

Adelmund heeft het WAO-besluit van het kabinet heftig bekritiseerd en leidde ooit demonstraties van de FNV tegen het kabinetsbeleid. Zij zegt dat ze zich voelt aangesproken door “de sociale paragraaf” van het PvdA-programma 'Wat mensen bindt' maar neemt geen afstand van haar verzet tegen het WAO-besluit. Volgens Rottenberg staat ze achter de prioriteiten van het kabinetsbeleid, maar is ze niet gedwongen “het hele kabinetsbeleid” te verdedigen. Ook de tweede voorzitter van de PvdA, R. Vreeman, was tegen dat besluit. Hij staat op plaats zestien en wil het Kamerlidmaatschap combineren met zijn functie van vice-voorzitter. Prof. R. van de Ploeg, hoogleraar economie in Amsterdam, staat op een tiende plaats, terwijl S. Noorman-Den Uyl, directeur van de sociale dienst in Leiden en dochter van de vroegere PvdA-leider J.M. den Uyl, op plaats vijftien staat. Rottenberg wees erop dat de PvdA met de komst van Adelmund en Vreeman in de fractie de band met de vakbeweging wil aanhalen.

Van de zittende Kamerleden staat fractieleider Wöltgens op vier en staan T. Netelenbos, A. Melkert, W. Vermeend, J. van Zijl, J. van Nieuwenhoven en F. Buurmeijer bij de eerste twintig. Rottenberg wees erop dat de afvallers worden begeleid door een speciale commissie onder leiding ex-Kamerlid J. van der Doef die hen zal helpen bij het zoeken van een nieuwe baan. Rottenberg prees het grote deel van de fractie dat “zonder gemor” plaats maakte voor vernieuwers.

Bij de Europese lijst is de klap nog groter dan bij de Kamerlijst. Van de zittende acht Europarlementsleden staat alleen de ex-partijsecretaris W. van Velzen op een verkiesbare plaats. d'Ancona wordt op de lijst gevolgd door Tweede-Kamerlid F. Castricum. Op plaats drie staat staatssecretaris P. Dankert (buitenlandse zaken) en op plaats vier de journaliste L. van Bladel. De internationaal secretaris van de PvdA, J. W. Wiersma, heeft een zesde plaats gekregen. De huidige leider van de PvdA-delegatie in het Europarlement, E. Woltjer, staat op de lijst voor de Tweede kamer. Rottenberg gaf toe dat er bij de Euro-selectie “een harde beoordeling” is geweest.