Boeren protesteren tegen mestbeleid

DEN BOSCH, 15 NOV. Duizenden boeren hebben zich vanmiddag in de Brabanthallen in Den Bosch verzameld om te protesteren tegen het mestbeleid van de regering. Ze hebben drie eisen geformuleerd die er op neerkomen dat niet de rijksoverheid, maar de boeren in de komende jaren moeten kunnen regelen hoe ze van het mestoverschot afkomen. Begin december behandelt de Tweede Kamer het mestakkoord dat in mei werd gesloten tussen de ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw) en het Landbouwschap.

De manifestatie die is georganiseerd door de actiegroep 'Beter Mestbeleid' heeft de steun van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond NCB waarbij 26.000 zuidelijke boeren zijn aangesloten. Actieleider F. Meulenmeester van 'Beter Mestbeleid', zelf varkenshouder in Elsendorp in de Brabantse Peel, meent dat de boeren een kans moeten krijgen om te experimenteren met een mineralenboekhouding voordat de overheid wettelijk vaststelt wat de uiteindelijke toegestane normen bij het verwerken van mest op het land mogen zijn.

Verder wil hij dat de overheid met maatregelen wacht totdat de boeren zelf daartoe hebben besloten door de op 1 januari aanstaande voorziene oprichting van een gezamenlijke Mestcentrale. Meulenmeester zegt dat boeren heel goed in staat zijn om zelf de ammoniakuitstoot terug te dringen zonder dat daarop straf wordt gezet met extra heffingen.

Voorzitter ir. A. Latijnhouwers van de NCB zei vanmorgen datministers Alders en Bukman in de notitie aan de Tweede Kamer verder zijn gegaan dan in mei in het akkoord met het Landbouwschap was afgesproken. Latijnhouwers vreest dat er van het mestbeleid niets terechtkomt als er onvoldoende draagvlak voor is. “Onmogelijke dingen kunnen van de boer niet worden gevraagd”, aldus Latijnhouwers voor de NCRV-radio.