Amerikaanse inflatiecijfers geven positiever rentesentiment

ROTTERDAM, 15 NOV. De meeste internationale obligatiemarkten konden zich vorige week enigszins herstellen van de rentestijging van de week daarvoor. De laatste Amerikaanse inflatiecijfers maakten een draai in het sentiment mogelijk. Eerder waren cijfers over de Amerikaanse economie oorzaak geweest van het stokken van de dalende rentetrend. De Italiaanse markt profiteerde daarnaast van enkele binnenlandse ontwikkelingen; vooral berichten over de begroting en de bronbelasting stemden beleggers gunstig.

Nederland. De Nederlandse obligatiemarkt, die eerder nog wat was gedaald als gevolg van een kleine correctie op de Amerikaanse markt, bleef afgelopen week nagenoeg op hetzelfde niveau liggen. Bij gebrek aan belangrijke binnen- en buitenlandse ontwikkelingen veranderden de rentes nauwelijks. De Nederlandse staat zorgde vorige week wel voor nieuws. Zij kondigde namelijk aan met ingang van 18 november certificaten (Dutch Treasury Certificates) uit te willen geven. Dit schatkistpapier krijgt een looptijd van 1 jaar. De reden hiervan is dat de staat vanaf 1 januari 1994 geen gebruik meer mag maken van het financieringsarrangement van ruim 5 miljard gulden bij De Nederlandsche Bank. Dit is bij de tweede fase van de EMU, die in januari begint, niet langer toegestaan en de staat heeft dan ook gezocht naar andere vormen van financiering.

De markt reageerde redelijk positief op de bekendmaking. De staat zal in eerste instantie 3 miljard gulden plaatsen, maar dit bedrag zal later tot 5 miljard worden uitgebreid. Wel zal de staat actief zijn op de markt op het moment dat zij ruim bij kas is; zij zal dan certificaten terugkopen. Gezien de goudgerande debiteurenkwaliteit van de staat zal de rentevergoeding iets onder de interbancaire tarieven liggen, die voor 1-jaars papier momenteel 5,5 procent bedraagt. De certificaten zullen onderhands worden geplaatst, voornamelijk bij grote beleggers. Verenigde Staten. Half oktober zetten Amerikaanse 30-jaars staatsleningen nog een record neer met een effectief rendement van 5,8 procent; sindsdien is de 30-jaars rente echter met ruim 40 basispunten gestegen. De reactie in de Amerikaanse 10-jaars rente was met een half procentpunt zelfs nog iets groter.

De belangrijkste oorzaak van deze rentestijging is de verwachting van beleggers dat de Amerikaanse economie gaat aantrekken en dat daarmee de inflatie zal gaan stijgen. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, had al aangegeven bij een oplopende inflatie te gaan verkrappen. De centrale bank volgt de laatste jaren een meer accommoderend beleid, wat inhoudt dat ze anticipeert op verwachte ontwikkelingen. De Fed zal dus niet met een renteverhoging wachten totdat de inflatie te hoog is, maar zal trachten met een tijdige renteverhoging die stijgende tendens te keren.

De vorige week bekend geworden Amerikaanse inflatiecijfers zorgden voor een kleine kentering en namen de inflatievrees weer iets weg, waardoor de rente licht daalde. Met name de stijging van de producentenprijzen viel mee: de prijzen daalden in oktober met 0,2, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,3 procent. Canada. De Canadese obligatiemarkt was na de zomer achtergebleven bij de Amerikaanse markt, wat samenhing met de onlangs in Canada gehouden verkiezingen. Toen duidelijk werd dat de voormalige oppositie de verkiezingen ruim had gewonnen, nam het politieke risico van de obligatiemarkt af en kwam het renteverschil met de Verenigde Staten in. Het 3-maands renteverschil daalde van 1,75 procent begin september naar zo'n 80 basispunten, het 10-jaars renteverschil daalde van 1,7 procent naar 1,1 procent. Italië. De Italiaanse kapitaalmarkt herstelde zich vorige week weer van de rentestijging van de week daarvoor. De 10-jaars rente daalde per saldo met 15 basispunten. Een belangrijke reden is het feit dat de Italiaanse eerste kamer het laatste gedeelte van de begroting voor 1994 heeft goedgekeurd. In die begroting wordt voorgesteld het tekort volgend jaar met 31 biljoen lire terug te dringen. Daarnaast lijkt de wetgeving die het voor buitenlanders mogelijk maakt de Italiaanse bronbelasting terug te vorderen in december rond te kunnen komen. Dit betekent dat buitenlanders, die nu twee maal belasting betalen over hun Italiaanse rentecoupons, in ieder geval een gedeelte van de 12,5 procent bronbelasting kunnen terugvorderen, terwijl tevens de terugvorderingstermijn zal worden ingekort. Dit maakt Italiaanse leningen voor buitenlanders aantrekkelijker.

De goede stemming op de Italiaanse obligatiemarkt bleek ook uit de goed ontvangen veiling van 3-jaars en 5-jaars staatsleningen, alsook de verwachting dat de eerste Italiaanse 30-jaars staatslening deze week een gunstig onthaal zal krijgen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco Groep