Akkoord over wijziging van Argentijnse constitutie

BUENOS AIRES, 15 NOV. De Argentijnse peronistische regeringspartij van president Carlos Menem heeft met de belangrijkste oppositiepartij, de Radicale Partij van oud-president Raul Alfonsn, een akkoord gesloten over een grondwetshervorming die onder meer herverkiezing van een zittende president mogelijk moet maken. De huidige grondwet staat dat niet toe.

Het referendum waarmee Menem de grondwetshervorming had willen afdwingen en dat gehouden zou worden op 21 november is afgelast. Het door Menem en Alfonsn gesloten 'Democratisch pact' koppelt de mogelijkheid van presidentiële herverkiezing aan een verkorting van de termijn van vijf naar vier jaar.

De nieuwe grondwet maakt ook een einde aan de verplichting dat de presidentskandidaten zichzelf katholiek moeten noemen. Per provincie zullen voortaan drie in plaats van twee senatoren gekozen worden. De burgemeester van Buenos Aires wordt voortaan rechtstreeks gekozen. Tot nu toe werd deze door de president benoemd. (AFP)