Zes asielzoekers na vechtpartij op vliegtuig gezet

UTRECHT, 13 NOV. Zes van de zeven asielzoekers die uit het grenshospitium voor kansloze asielzoekers waren overgeplaatst naar de militaire gevangenis Nieuwersluis zijn uit Nederland verwijderd.

De zes, die allen de Nigeriaanse nationaliteit bezitten, zijn vanaf Schiphol onder begeleiding van tien personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee, naar Lagos uitgezet. De zevende buitenlander, die eveneens over de Nigeriaanse nationaliteit beschikt, blijft nog in Nederland in afwachting van een kort geding dat hij tegen zijn voorgenomen uitzetting heeft aangespannen. De asielzoekers werden op 24 oktober overgeplaatst naar Nieuwersluis, na een vechtpartij tussen begeleiders en bewoners van het grenshospitium. Afgelopen donderdag bepaalde de raadkamer van de Utrechtse rechtbank dat de overplaatsing naar de penitentaire inrichting rechtmatig was. De advocaten van de asielzoekers vochten de overplaatsing aan, omdat het regime in de militaire gevangenis veel strenger is dan het regime in het hospitium. De raadkamer oordeelde echter, na afweging van het belang van de asielzoekers tegen de openbare orde, dat de plaatsing in het penitentiair centrum wel gerechtvaardigd is.