Vredeling

Op één, zij het ondergeschikt, punt moge het uiterst informatieve artikel over de oliecrisis van 1973 (Zaterdags Bijvoegsel 30 oktober) worden gecorrigeerd.

De solidariteitsbijeenkomst met Israel in de Koopmansbeurs te Amsterdam had niet plaats op 7 oktober, maar een aantal dagen later, ik meen op zaterdagavond 13 oktober. Het zou alleen al technisch onmogelijk zijn geweest om, na het uitbreken van de Oktober-oorlog op zaterdag 6 oktober, reeds de volgende avond een grote bijeenkomst met verscheidene sprekers te organiseren.

Verder was de toenmalige minister Vredeling niet, zoals de auteurs beschrijven, 'prominent aanwezig, zittend op de voorste rij'. De minister stond onopvallend tussen het publiek, zoals ook op de bij het artikel afgedrukte foto te zien is. Het merendeel van het publiek was zich waarschijnlijk van zijn aanwezigheid niet bewust, te minder daar hij niet speciaal werd begroet. Namens de PvdA sprak op deze bijeenkomst Piet Dankert.

    • Henriëtte Boas