Vermeend grossiert in fiscale wetten

Willem Vermeend, Kamerlid en hoogleraar Europees belastingrecht in Maastricht, is een druk baasje.

Hij heeft het recordaantal van acht intiatief-wetsvoorstellen op zijn naam staan. De helft ervan is door het parlement aanvaard, vier zijn nog in behandeling. De telefoon op zijn werkkamer in het vroegere ministerie van Koloniën aan het Haagse Plein staat roodgloeiend. Onafgebroken melden zich werknemers en bedrijven om informatie over de wet Vermeend-Vreugdenhil (PvdA-CDA), die belastingvrij sparen, winstdelingsregelingen en aandelenbezit voor werknemers aantrekkelijker heeft gemaakt. Vermeend zit al weken volgeboekt met afspraken om op uitnodiging in bedrijfskantines, bij directies en overheidsinstellingen voorlichting over zijn wetten te geven.

Ook met de belangstelling voor zijn initiatief-wet voor het fiscaal aftrekbaar maken van milieu-investeringen, die vorig jaar het Staatsblad haalde, “loopt het storm”, zegt Vermeend. “Een van de vele bedrijven die daarvan profiteren is Shell, met zijn miljardeninvestering in de raffinaderij in Pernis. Als je zo'n bedrijf gaat moderniseren, is al gauw een groot deel van het bedrag milieu-gerelateerd. Een prima ontwikkeling, daar is de wet nu juist voor bedoeld.”

Met zijn vroegere fractiegenoot Moor maakte Vermeend een initatief-wet die werkgevers vrijstelling van sociale lasten biedt als ze een langdurig werkloze in dienst nemen. Dat douceurtje heeft intussen 75.000 mensen aan het werk geholpen.

Vermeend zorgt niet alleen voor regelingen die de overheid geld kosten. In de jaren '70 bedacht hij een belasting op 'horizonvervuiling' op het eiland Curaçao. Dat idee wekte fel verzet bij Shell. Voor zijn olie-opslagtanks en raffinaderij-installaties moest het concern veel geld gaan betalen. Uiteindelijk ging het idee niet door; Shell besloot het in de onderhandelingen met een bedrag inééns af te kopen.