Ramsj

J. Bourne e.a.: Lacquer Gebonden, Bracken Books 1989, voor ƒ 29,50. De Slegte.

Het oudste lakwerk werd duizend jaar geleden in China gemaakt. Sindsdien heeft deze kunstvorm een ingrijpende wijziging ondergaan, die in deze historische studie gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan. In negen hoofdstukken worden de voornaamste lakwerk-producerende landen behandeld. Nederland komt aan bod met slechts anderhalve bladzij; 330 illustraties, 135 in kleur.

    • Ewoud Sanders