Ramsj

Donald M.G. Sutherland: Revolutie en Contra-Revolutie Paperback, Bert Bakker 1989, van ƒ 60,00 voor ƒ 17,90. De Slegte.

De Franse revolutie wordt over het algemeen beschouwd als een strijd tussen de opkomende bourgeoisie en de heersende aristocratie. In deze lijvige studie (478 blz.) plaatst de Britse historicus Sutherland de gebeurtenissen in Frankrijk tussen 1789 en 1815 in het licht van revolutie en contra-revolutie, beide voortkomend uit het volk. De onderdrukking van de contra-revolutie ging zo hard dat dit de weg vrijmaakte voor Napoleons dictatorschap, aldus Sutherland.

    • Ewoud Sanders