Ramsj

David Wells: Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen Paperback, Bert Bakker 1987, van ƒ 32,50 voor ƒ 14,90.

John Allen Paulos: Ongecijferdheid Paperback, Bert Bakker 1991, van ƒ 27,50 voor ƒ 11,90. Beide bij Steven Sterk, Utrecht.

Twee boeken over cijfers. Paulos schetst de gevolgen van 'wiskundige ongeletterdheid': statistieken worden verkeerd geïnterpreteerd, beleidsbesluiten worden genomen op basis van verkeerde informatie en pseudo-wetenschappers krijgen vrij baan. De ergste schade kan worden hersteld door bestudering van het boek van Wells, dat is geordend van 1 tot 'het getal van Graham' (dat hier typografisch niet kan worden weergegeven). Per cijfer volgt een vrij uitvoerige verklaring die ongetwijfeld interessant is voor wie er iets van begrijpt.

    • Ewoud Sanders