Ramsj

Plato: Verdedigingsrede van Sokrates Gebonden, Atheneum, Polak & Van Gennep 1977, van ƒ 32,90 voor ƒ 14,90. De Slegte.

Plato's verdedigingsrede van Sokrates behoort tot de meest gelezen teksten uit de oudheid en is talloze malen vertaald. Maar, zo schrijft vertaler Gerard Wijdeveld in zijn inleiding: 'iedere generatie heeft behoefte aan een nieuwe vertaling waarin zij zichzelf herkent''. Prachtig uitgegeven en van korte aantekeningen voorzien. Bij Het Martyrium in Amsterdam is de Engelse vertaling te koop van Plato's Symposium (van ƒ 53,85 voor ƒ 19,90), eveneens voorbeeldig uitgegeven. Hierbij is ook de Griekse tekst opgenomen.

    • Ewoud Sanders