'Premier in twee ronden kiezen'

PAG.8 GEKOZEN PREMIER

DEN HAAG, 13 NOV. De premier zou gekozen moeten worden, en wel in twee ronden. Dat betogen H.A.F.M.O. van Mierlo en J.J. Vis, de fractieleiders van D66 in de Tweede en de Eerste Kamer, vandaag in een artikel op de opiniepagina van NRC Handelsblad. In het voorstel van de fractieleiders brengen de kiezers in de eerste ronde, tegelijk met hun stem voor het parlement, ook een stem uit op een van de kandidaten voor het premierschap. Vervolgens zou er een tweede ronde moeten volgen tussen de twee kandidaat-premiers die het hoogst zijn geëindigd.

Volgens Van Mierlo en Vis is het te verwachten dat de periode tussen de eerste en de tweede ronde er een zal zijn van verhoogde politieke activiteit: de kandidaten zullen uitspraken doen over de hoofdlijnen van het beleid en zullen op allerlei manieren proberen het electoraat te beïnvloeden.

Dat zal gebeuren terwijl de samenstelling van het nieuwe parlement al bekend is. Na afloop van de tweede verkiezingsperiode geschiedt de benoeming van de gekozen premier bij Koninklijk Besluit en begint de formatie.

Deze getrapte procedure heeft volgens Van Mierlo en Vis het voordeel dat het premierschap aan legitimiteit kan winnnen. Versterking van de legitimiteit is volgens hen noodzakelijk als de premier meer macht krijgt, zoals de commissie-De Koning voorstelt.