Positieve discriminatie overheid faalt

DEN HAAG, 13 NOV. De resultaten van de plannen van de overheid om tussen 1991 en 1995 meer mensen uit etnische minderheden, vrouwen en gehandicapten in dienst te nemen zijn tegengevallen. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil volgend jaar desnoods aanvullende maatregelen nemen door vacatures bij bepaalde ministeries te reserveren voor mensen uit etnische minderheden, vrouwen en gehandicapten.

In 1992 werkten er bij de overheid 310 mensen uit etnische minderheden méér dan in het jaar ervoor. Maar volgens het beleidsplan Werkgelegenheid voor minderheden bij de rijksoverheid 1991-1995 moeten er in 1995 2.498 extra mensen uit etnische minderheden in dienst zijn. Vooral het aantal Turken en Marokkanen in rijksoverheidsdienst moet groter worden.

Ook de toename van het aantal vrouwen in dienst van de rijksoverheid blijft achter bij de verwachtingen van de 'positieve actie'. De overheid streeft ernaar dat eind 1995 eenderde van het personeel bij de rijksoverheid bestaat uit vrouwen. Eind vorig jaar bedroeg dit 28,5 procent. Het aantal vrouwen in de hogere salarisschalen is beduidend lager.

Minister Dales maakt zich echter ernstig zorgen over het aantal gehandicapten in dienst van de rijksoverheid, dat de afgelopen jaren is gedaald. In 1990 waren er 5.767 gehandicapten in dienst, in 1991 5.514 en vorig jaar 5.356. Volgens Dales is het moeilijk de trend te keren.

Het kabinet houdt vast aan de doelstellingen van het voorkeursbeleid: de streefcijfers moeten in de 'managementcontracten' worden opgenomen en bij de vacatures moeten de 'voorkeursgroepen' worden gemeld. Als dat niet tot resultaten leidt, neemt het kabinet medio volgend jaar extra maatregelen.