Mestcoöperaties gaan overschotten leveren aan Mestcentrale

VELDHOVEN, 13 NOV. De mestcoöperaties in Brabant en Limburg hebben de Mestcentrale Zuid opgericht. Veehouders met mestoverschotten kunnen daaraan vanaf 1 januari volgend jaar hun mestoverschot kwijt. Dat zal voorlopig op vrijwillige basis gaan.

Met de oprichting van de mestcentrale hopen de coöperaties de distributie en de verwerking van mest in wat wordt genoemd “beheersbare banen” te leiden. Ze noemen de aanpak onontbeerlijk om te ontkomen aan inkrimping van de veestapel. Volgens woordvoerders van de coöperaties hoopt men bij de start dat vijftig procent van de mest via de centrale zal worden aangeboden. Later, zo hopen ze, zal het percentage oplopen naar 80. De boeren moeten voor de allerslechtste mest - met een hoog watergehalte - een ophaalbijdrage van 15 gulden per ton betalen. Voor de 'beste' mest - stapelbare mest met weinig vocht - moeten ze 7,50 gulden betalen. Ze betalen bovendien per ton een solidariteitsheffing van twee gulden.

De boeren zullen met de Mestcentrale contracten afsluiten. In potentie gaat het om ongeveer 2.500 veehouders die voor levering van de mest via de centrale in aanmerking komen. Voorlopig is voor vrijwilligheid gekozen omdat nog niet zeker is hoe de overheid in de toekomst de distributie en verwerking van mest wil gaan regelen.

In de gebieden van de Mestcentrale is het mestoverschot berekend op 8 miljoen ton per jaar. Het gaat hier om mest die niet kan worden uitgereden op het eigen land. Op dit moment bestaat er voor de mest in fabrieken een verwerkingscapaciteit van ongeveer 1 miljoen ton. Zeven miljoen ton moet haar weg vinden naar akkerbouwgebieden in mesttekortgebieden, zoals het Noorden en Zeeland.

Voorzitter A. Vermeer van de Brabantse mestafzetcorporatie Mestac zei gisteren bij de presentatie van de plannen dat op vergaderingen van de verschillende kringen van Brabantse boeren is gebleken dat ze positief staan tegenover de Mestcentrale. Zijn Limburgse collega J. Kuepers meende hetzelfde geluid te kunnen waarnemen in Limburg. “Dan ben ik van het gezeur af”, zou de reactie van de Limburgse veehouders zijn.

Vermeer ontkende niet dat de presentatie van de plannen verband houdt met de manifestatie van aanstaande maandag in Den Bosch waarop veeboeren zullen protesteren tegen het mestbeleid van de regering, wat volgens hen velen hunner de kop zal gaan kosten.