Meer mogelijkheden militairen om geweld te gebruiken

DEN HAAG, 13 NOV. Het kabinet heeft gisteren besloten nog eens 1.100 man van de Koninklijke landmacht naar Bosnië te sturen. Dat heeft premier Lubbers gisteravond na afloop van het kabinetsberaad bekendgemaakt.

Met deze 1.100 man komt het totale aantal Nederlandse blauwhelmen dat onder VN-commando opereert in het voormalige Joegoslavië op 2.100.

De militairen krijgen meer mogelijkheden om geweld te gebruiken bij zelfverdediging dan ze tot nog toe hadden. “De geweldsinstructies kunnen dus robuuster zijn dan tot nu toe voor de Nederlandse verbindings- en transporteenheden het geval is”, aldus de woordvoerder van de premier.

Brigade-generaal J.W. Brinkman, commandant van de Luchtmobiele brigade, gebruikte gisteren ook al dergelijke bewoordingen. “Het gaat om een robuuste aanwezigheid daar. Je moet strijdende partijen meteen laten weten dat je er bent”, zei Brinkman. Hij verwees als voorbeeld naar de Engelse en Franse militairen. “Word je aangevallen, dan moet je meteen antwoorden. Pas dan dwing je respect af.”

H. Couzy, bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, die eerder bezwaren had geuit tegen de militaire inzet, zei gisteravond “geen enkel probleem te hebben met de besluitvorming van de minister van defensie”. Deze krant meldde gisteren dat Couzy “onvoldoende ruimte” zag voor het gebruik van geweld door de Nederlandse troepen in Bosnië. De ruimere geweldsinstructies komen er, zo meent Couzy, op neer dat de bemanning van pantserwagens sneller gebruik kan maken van mitrailleurs die op deze voertuigen zijn gemonteerd.

Het besluit om extra hulptroepen te sturen (1.100, en geen 100, zoals deze krant gisteren abusievelijk berichtte) is volgens het kabinet mede genomen om de bevolking van Bosnië zo goed mogelijk de winter door te helpen. Het is de bedoeling dat de hulptroepen anderhalf jaar blijven voor onder andere de begeleiding van voedseltransporten en de bescherming van enclaves. De kern van de extra eenheid bestaat uit 750 beroepsmilitairen van de Luchtmobiele brigade, aangevuld met dienstplichtigen die op basis van vrijwilligheid meegaan.