Medische informatica.

Medische informatica

In de krant van woensdag 10 november (Personalia, pagina 2) is gemeld dat dr.ir. J.H.C. Reiber de dr. Hoogendoornprijs heeft toegekend gekregen. Deze prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de medische informatica. Anders dan vermeld is de heer Reiber niet als cardioloog maar als ingenieur werkzaam als hoofd van het Laboratorium voor klinische en experimentele beeldverwerking van de vakgroep Radiodiagnostiek in Leiden.