MAANDVERBAND

In het vet gedrukte artikel over de ergerniswekkende tv-reclame voor maandverbanden (NRC Handelsblad, 3 november) beklaagde een vrouw zich over de 'sublimale' technieken die door de produkten zouden worden gebruikt; een kwaad waarvan dezen zich niet bewust bleken.

Een mogelijke, zij het wat formalistische reden waarom dit laatste inderdaad zo kan zijn is, dat 'sublimale' technieken niet bestaan. Waarschijnlijk is er bij het gebruik van deze term een verband verondersteld met het psychoanalytische begrip 'sublimatie', dat er echter niets mee te maken heeft.

Wat blijkens de context wel bedoeld werd, zijn zogeheten subliminale technieken. Dit zijn technieken waardoor zintuigprikkels zo kort, zwak of verdekt worden aangeboden dat ze beneden de waarnemingsdrempel (het Latijnse woord voor 'drempel' is 'limen', met als onverkortbare stam 'limin') blijven en zich onttrekken aan de bewuste informatieverwerking. (Zie ook De Psycholoog van oktober).

Overigens valt het te betwijfelen of in de gewraakte reclames inderdaad subliminale technieken zijn gebruikt. De toelichting dat er in de spots 'zeer snel passerende mannen' voorkomen wijst er op dat deze heren wel degelijk zijn waargenomen en dus niet onder de waarnemingsdrempel gebleven zijn.

    • Drs. L.C.P. Kanen