Kabinet eens met statiegeld batterijen

DEN HAAG, 13 NOV. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van minister Alders (VROM) om een statiegeldregeling voor batterijen in te voeren.

De minister is niet tevreden over de tot nu toe geboekte resultaten in het overleg met de batterijenbranche. Uitgangspunt van dit overleg is dat de batterijenindustrie nadere voorwaarden invult die Alders in maart 1992 heeft gesteld bij de goedkeuring van het Implementatieplan batterijen. De industrie heeft dit volgens Alders nagelaten en daarom besloten via een statiegeldregeling het inzameling en hergebruik van batterijen te stimuleren. Het besluit 'verwijdering batterijen' heeft als uitgangspunt dat de producent verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van het produkt in het afvalstadium.