GRIEKENLAND EN EG

De column van An Salomonson 'Een Akropolis van wrok' (NRC Handelsblad, 2 november) is een beschuldiging aan het adres van het Griekse volk. Het is ook beledigend voor de Grieken - een uniek voorbeeld van een volk dat al 3000 jaar gestreden heeft en nog strijdt voor zijn vrijheid en met veel offers en bloed zijn identiteit heeft weten te behouden - dat zij er op een lichtzinnige manier van beschuldigd worden geen nationaal bewustzijn te hebben.

Het artikel is ook onnauwkeurig. Zo wordt de weigering van Griekenland om de ex-Joegoslavische Republiek Macedonië onder de naam 'Macedonië' te erkennen door de EG en de internationale gemeenschap aanvaard omdat het duidelijk is dat achter deze Griekse houding serieuze historische redenen zitten en ook de angst voor territoriale aanspraken. Griekenland is in zijn poging de spanning in de regio te doen verminderen, akkoord gegaan met een compromis en zo is Skopje op 9-4-93 lid geworden van de VN.

Griekenland wordt gepresenteerd als een zielig, arm en economisch stilstaand land. Natuurlijk zijn er problemen en die worden verergerd door de oorlog in Joegoslavië die rampzalig is voor de Griekse export. Maar de economie blijft desondanks groeien. Er is geen land in Europa met zulke economische groeicijfers sinds de Tweede Wereldoorlog als Griekenland. Griekse bedrijven zijn de belangrijkste investeerders op de Balkan en op dit moment is Griekenland bezig met een ambitieus programma voor economische vernieuwing en herstructurering. En de werkloosheid is lager de Nederlandse.

Het is geen geheim dat de EG wordt gevormd door landen van verschillend economisch niveau. Een van de doelstellingen voor de betere functionering van de Gemeenschap (en dat is in het voordeel van iedereen) is de economische convergentie van de leden. Het gebruiken van de toekenning en verdeling van de Europese fondsen als middel om politieke druk uit te oefenen op de zwakke leden van de Gemeenschap is tegenstrijdig met de geest van de Europese solidariteit, waarvan de schrijfster voorstander zegt te zijn.

    • A. Kontis
    • Voorlichter Ambassade van Griekenland