Grafiek: In Spanje kan één op de drie jongeren ...

Grafiek: In Spanje kan één op de drie jongeren onder 25 jaar die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt geen baan vinden. Ook in Italië is de situatie schrikbarend: 32,7 procent van de jongeren is werkloos. Nederland steekt hierbij gunstig af: eén op de tien Nederlandse jongeren kan geen werk vinden. Dit blijkt uit gegevens van de Oeso over 1992.

Werkloosheid onder jongeren heeft drie hoofdoorzaken. Het eerste, aldus het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, is dat onder jongeren tot 25 jaar relatief veel schoolverlaters zijn zonder werkervaring. Verder hebben veel jongeren geen diploma als zij op de arbeidsmarkt komen. Ten slotte sluit de opleiding vaak niet aan bij de eisen van werkgevers.

Jeugdwerkloosheid staat al jaren hoog op de politieke agenda. Sinds anderhalf jaar is de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) van kracht. De overheid garandeert alle jongeren onder 21 jaar een baan als zij na een half jaar zoeken nog geen werk hebben gevonden. De gemeente biedt de werkloze werk aan - voor maximaal een jaar - en krijgt van het rijk per aangeboden baan een vergoeding van 2.500 gulden. Volgens schattingen van het ministerie werken op dit moment ruim 10.000 jongeren via de JWG bij de gemeenten. In 1994 zal dat aantal naar verwachting groeien tot 14.000. Op de begroting van het ministerie voor 1993 is 188,5 miljoen gulden uitgetrokken voor uitvoering van de wet: ruim 18.000 gulden per deelnemer.

    • Niek den Tex