De toelating en opvang van asielzoekers in ...

De toelating en opvang van asielzoekers in Nederland kost dit jaar ten minste 1,2 miljard gulden. Uit gegevens van afzonderlijke ministeries blijkt ook dat de rijksoverheid geen duidelijk beeld heeft van de totale kosten van het asielbeleid.

De uitgaven voor de opvang van asielzoekers kunnen nog fors oplopen omdat het aantal asielzoekers dit jaar de verwachtingen ver overtreft. Het kabinet ging begin dit jaar nog uit van 25.000, het worden er zo'n 40.000. Tegenover de uitgaven staan miljoeneninkomsten voor het bedrijfsleven (schoonmaakbranche, beveiliging, voeding) en enkele duizenden banen.

Het ministerie van WVC heeft de grootste uitgavenpost; dit jaar 775 miljoen gulden. Op het ministerie van onderwijs is er geen inzicht in de kosten van onderwijs aan asielzoekers, maar Onderwijs kan jaarlijks wel honderd miljoen gulden bij Ontwikkelingssamenwerking declareren. Binnenlandse Zaken meldt dat 390 politie-agenten aan asielzoekers gerelateerd werk doen, veelal in de administratieve sfeer. Omgerekend kost dat 34,5 miljoen gulden per jaar. Justitie is niet in staat om op korte termijn een schatting van de kosten te geven die verband houden met asielzoekers. Voor Vreemdelingenzaken, een post die niet alleen betrekking heeft op asielzoekers, staat volgend jaar bijna 109 miljoen gulden op de begroting. Sociale zaken geeft aan bijstand en kinderbijslag voor asielzoekers dit jaar tussen de 250 miljoen en 300 miljoen gulden uit. VROM verstrekt asielzoekers die in Nederland mogen blijven een onbekend bedrag aan huursubsidie.