De geschiedenis van zeden en gewoonten in ...

De geschiedenis van zeden en gewoonten in Nederland laat zien dat de toekenning van een sacrosanct karakter daaraan leidt tot secularisering.

S.A. Rozemond, Rijksuniversiteit Groningen

De rug is voor de moderne mens wat voor Achillis zijn hiel was.

J.H. van Dien, Vrije Universiteit Amsterdam

In de loterij geldt: de aanhouder verliest.

D.C. van Gent, Vrije Universiteit Amsterdam

Moderne hulpmiddelen in het dagelijks functioneren van de mens, zoals bijvoorbeeld de televisie en de personal computer tasten de sociale cohesie van de samenleving aan.

F. van der Molen, Rijksuniversiteit Groningen