De beste kaarten

Enige weken geleden werd ik gebeld door een boze meneer van Donner boekhandel te Rotterdam. Ik had, ten onrechte vond hij, gemeld dat een bepaalde kaartenhandel in Amsterdam zo goed gesorteerd was. Het beste, had ik gezegd. En hoe of ik dat nu wist. Had ik soms in alle steden van Nederland kaartenhandels gecontroleerd? Nee natuurlijk. Welnu, dat moest ik dan maar 's snel rectificeren.

Bij dezen.

Ik had moeten zeggen 'Van Wijngaarden is goed gesorteerd'. Niet het beste. Maar denkt die meneer nu echt dat ik alle kaartverkopers in Nederland, Vlaanderen en misschien wel Europa ga controleren, om dan van iemand uit Malta te horen dat hij nog veel en veel beter gesorteerd is?

Hou toch op.

Inmiddels heb ik de reis door de achterweggetjes van Colorado, Utah, Nevada, Arizona en Californië gemaakt - en ik kan u dus met enig recht vertellen wat de beste kaarten zijn. De allerbeste zijn de zogenoemde Topo Maps van Trails Illustrated (PO Box 3610), Evergreen, Colorado 804439-3425. Ze zijn handzaam, op honderd procent plastic gedrukt en derhalve bestand tegen water en scheuren.

Ze geven hoogtelijnen aan, gedekt bos en hebben tekentjes voor kampeerplaatsen, Ranger Stations, afvalcontainers, wc's, onderkomens, toeristeninformatie, winkels, eetgelegenheden, tankstations, telefooncellen en hekken.

Allerbelangrijkste is dat hun wegen als volgt zijn verdeeld, afgezien van de highways: verhard, onverhard, hoge vrije ruimte onder auto aanbevolen, 4 x 4 plus hoge vrije ruimte aanbevolen, onderhouden pad, primitief pad.

Ze geven de magnetische declinatie aan, ze hebben een omrekeningstabel voor voeten naar meters, ze geven hints voor het lopen en rijden in warm weer en ze hebben een uitgebreide lijst van bepaalde ongebaande wegen en paden.

De omgeving van de detailkaart wordt ook getoond, in twee vormen: de directe omgeving en de ligging ten opzichte van de staten er omheen.

De schaal van de hoofdkaart, aan twee zijden bedrukt, is meestal 1 : 133.333. Hun aanwijzingen zijn precies en ter zake. Zo staat bij de Death Valley Map dat afstanden door de warme lucht als door een verrekijker verkleind worden en dingen die dichtbij lijken daardoor uren gaans zijn.

Hun versie van de behandeling van een te warme motor is als volgt: Laat de motor lopen. Draai de auto met de kop in de wind en laat de motor in vrij flink doorlopen. Draai niet de deksel van de radiateur maar, als u genoeg reservewater hebt, sprenkel water over de radiateur om hem af te koelen. Als de auto vapor lock krijgt (een luchtbel in de carburateur), draai dan een natte lap om de benzinepomp en de benzineleiding om de toevoer te koelen. En als u panne krijgt, blijf bij de auto.

Mijn oplossing is dan ook om een zogenoemde Citizens Band radio mee te nemen, waarmee u hulp kunt inroepen.

Voordat ik wegging vroegen mensen me wel eens of ik een wapen zou meenemen onderweg, omdat je toch zulke rare verhalen hoort over de Verenigde Staten. Ik deed dat natuurlijk niet en ik raad het ook iedereen sterk af. De kans is groot dat u met uw eigen wapen wordt omgebracht, want u schiet nooit het eerst, nietwaar. Wat mijns inziens wel helpt is de Citizens Band aan het oor, waarin u om hulp roept, op kanaal 9, het distress kanaal, met uw juiste positie - een reden te meer om een goede kaart te hebben.

Volgens de Amerikaanse pers is de beste Citizens Band de TRC-222, te verkrijgen bij Radio Shack (als u wilt weten waar de winkels van Radio Shack zijn belt u 09-1-817-390-3100), voor ruim zestig dollar. Ik betaalde in de uitverkoop 50 dollar, exclusief de batterijen. Elke rechtgeaarde Amerikaanse auto heeft twee aansteker-aansluitingen in de auto: eentje op het dashboard, voor de rokers en eentje op de grond voor de middenconsole, voor de two-way radio.

De tweede soort kaarten die goed zijn, zijn de Delorme Topo Maps die een hele staat beslaan in ruim honderd bladzijden. (Delorme Mapping, P.O. Box 298, Freeport, Maine 04032; tel. 09-1-207-865-4171.) De kaarten zijn meestal 1 : 160.000 of 1 : 320.000 op die stukken waar helemaal niks is.

Jammer genoeg zijn ze nog niet voorhanden voor alle staten en zult u het moeten doen met de Duitse Hildebrand-kaarten (van Karto-Grafik, in Frankfurt/Main) of de bekende Rand McNally kaarten, die ook wel van staten voorhanden zijn. De laatste geeft de wegen in blauw aan (!) en de riviertjes en kreken in zwart.

Maar koop nooit de Gousha staat-kaarten. Die zijn slecht en onvolledig.

    • van Lennep