ASIELZOEKERS

De komst van steeds meer asielzoekers heeft in de afgelopen weken geleid tot op almaar hogere toon gevoerde discussies: Nederland is vol, of nog bij lange na niet. Moeten de grenzen dicht, of kan dat niet omdat Nederland gebonden is, behalve aan morele normen, aan internationale verdragen. Wie zijn 'de asielzoekers'? Ze blijken voornamelijk afkomstig uit de steden en hebben in het algemeen een goede opleiding genoten. In Nederland wil de vluchteling vooral gewoon aan de slag kunnen gaan. Intussen varen bedrijfsleven en middenstand wel bij de komst van de vluchtelingen. Een overzicht van het asielzoekersbeleid.