Akkoord privatisering Bundesbahn

ROTTERDAM, 13 NOV. De Duitse federale regering heeft de zestien Duitse deelstaten een subsidie van in totaal 94 miljard mark toegezegd om de verzelfstandiging van de Duitse spoorwegen mogelijk te maken. Daarmee is het voornaamste beletsel op de weg naar een commercieel bedrijf van de spoorwegen weggenomen.

Op een persconferentie in Bonn maakte minister Matthias Wissman (transport) gisteren bekend dat de al eerder aangekondigde verzelfstandiging van de Deutsche Bundesbahn en de Deutsche Reichsbahn (uit het voormalige Oost-Duitsland) daarmee, zoals bedoeld, per 1 januari 1994 een feit kan zijn. Alleen het Duitse parlement moet nu nog de grondwetswijziging goedkeuren die voor de verzelfstandiging van de spoorwegen noodzakelijk is.

Het compromis tussen de federale regering en de deelstaten is het eind van een vijf maanden durend bitter dispuut over aanzuivering van de grote financiële tekorten die waren ontstaan nadat staat en deelstaten hadden besloten de geweldige schulden van de twee spoorwegmaatschappijen over te nemen. De deelstaten dreigden de reorganisatie van de spoorwegen te blokkeren als de staat haar steun onvoldoende opvoerde. Na drie uur onderhandelen tussen bondskanselier Helmut Kohl, minister van financiën Theo Waigel en de zestien deelstaatpremiers kregen de laatsten 94 miljard mark (103 miljard guden) steun toegezegd voor de periode 1995 tot 2000. De subsidie wordt betaald uit een verhoging van de benzineaccijns per 1 januari 1994.

Als het parlement instemt met de grondwetswijziging zullen de Deutsche Bundesbahn en de Deutsche Reichsbahn worden samengevoegd tot de Deutsche Bahn A.G. Deutsche Bahn moet commercieel worden geëxploiteerd, maar zal aanvankelijk nog volledig in handen van de staat blijven en bestaan uit drie afzonderlijke divisies: één voor passagiersvervoer, één voor goederentransport en één voor infrastructuur. Het ligt in de bedoeling de divisies pas in 2002 geheel te privatiseren.

Minister Wissman toonde zich verheugd over het bereikte akkoord en het vooruitzicht dat nu eindelijk een einde zou komen aan de lawine van schulden. De tot 2000 te betalen subsidie aan de deelstaten is volgens de Duitse regering gering vergeleken met hetgeen een mislukking van de reorganisatie gekost zou hebben. Een aantal deelstaten zou overigens nog bezwaren hebben tegen de stichting van de afzonderlijk divisie voor infrastructuur. (In Nederland zal de staat de verantwoordelijkheid voor de railinfrastructuur behouden na de privatisering van de NS.)

De twee spoorwegmaatschappijen leden vorig jaar een gezamenlijk verlies van 14,8 miljard mark. Daarvan kwam 8,6 miljard mark voor rekening van de Deutsche Bundesbahn. Begin dit jaar hadden de maatschappijen samen 380.000 werknemers in dienst. Een nog onbekend deel daarvan zal moeten afvloeien. (Reuter)