Actie voor gehandicapte sporters flopt

DEN HAAG, 13 NOV. De actie 'Sporters voor Sporters' ten behoeve van de Nederlandse gehandicaptensport is op een groot financieel debâcle uitgelopen. De organiserende stichting voorziet een tekort op de begroting van meer dan drie miljoen gulden. Vooraf was gerekend op een positief resultaat van minimaal tien miljoen gulden.

De aan de actie verbonden toto en loterij werd door een matige verkoop een groot fiasco en een geplande nationale collecte kon geen doorgang vinden. “In de voorbereiding en uitvoering zijn grote fouten gemaakt” ,aldus J. Teunissen, directeur van de Stichting Sporters voor Sporters.

H. de Winter, producent van het afsluitende tv-programma dat vorige week zaterdag werd uitgezonden door de Avro, meent dat het door de stichting aangetrokken pr-bureau EurAd uit Lelystad grove nalatigheid verweten kan worden. Teunissen daarover: “EurAd was aangetrokken om een grote mediacampagne rond te loterijen op te zetten. Zij hebben daar inmiddels 1,7 miljoen voor ontvangen, maar van de beoogde publiciteit is niets terecht gekomen. De driehonderd tv-spotjes die waren voorzien, zijn er uiteindelijk maar zestig geworden. De meeste werden vóór tien uur 's morgens of laat in de avond uitgezonden, op de goedkoopste uren. In plaats van de beloofde 40.000 collectanten, bleken er maar 5.000 beschikbaar.”

Toen de problemen aan het licht kwamen heeft de stichting een extern bureau ingeschakeld om de boekhouding van EurAd door te lichten. “Er lopen inmiddels juridische procedures die uit moeten maken of er sprake is van wanbeheer of oplichting”, aldus De Winter. De EurAd-directie was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.