Winst Stad Rotterdam blijft gelijk

ROTTERDAM, 12 NOV. Assurantieconcern Stad Rotterdam heeft over de eerste negen maanden van dit jaar vrijwel dezelfde winst geboekt als vorig jaar. De Rotterdamse verzekeraar verwacht ook over heel 1993 een ongeveer gelijke netto winst te behalen. Vorig jaar bedroeg het netto resultaat 92,4 miljoen gulden.

De concernwinst na belasting bedroeg 66,1 miljoen gulden over de eerste negen maanden van dit jaar. Het resultaat in de schadesector daalde met ruim 17 procent tot 19,4 miljoen gulden, terwijl het premie-inkomen met een kleine 22 procent steeg tot 738,1 miljoen gulden. Bij het levenbedrijf zakte het premie-inkomen 631,5 miljoen gulden en nam de winst toe van 35,7 miljoen gulden. Op de overige activiteiten, waaronder het hypotheekbedrijf en de SR-Bank, steeg de winst van 9,53 miljoen gulden tot 11,8 miljoen gulden. De beleggingsopbrengsten vermeerderden met ruim een kwart van 505,1 miljoen gulden tot 640,1 miljoen gulden.

Per aandeel daalde de winst van 2,50 gulden tot 2,39 gulden. Er wordt een ongewijzigd interimdividend van 0,75 gulden uitgekeerd in contanten of in aandelen. Stad Rotterdam kondigde vanmorgen een in aandelen omwisselbare, achtergestelde 5-procents obligatielening aan ter waarde van 150 miljoen gulden, tegen een omwisselingskoers van 52 gulden.