Unilever boekt drie procent hogere winst

ROTTERDAM, 12 NOV. Unilever heeft in de eerste negen maanden van 1993 een winststijging geboekt van drie procent tot drie miljard gulden. De omzet steeg met zes procent tot 20,59 miljard gulden.

De Amsterdamse effectenbeurs reageerde vanmorgen teleurgesteld op de bekendmaking van de Unilever dat de winst in het derde kwartaal met drie procent was gestegen. De koers van het aandeel, dat gisteren sloot op 212,70 gulden, kelderde aanvankelijk met meer dan acht gulden. Analisten en beleggers waren ervan uitgegaan dat het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenconcern met veel betere resultaten naar buiten zou komen. Zij baseerden die verwachtingen grotendeels op het feit dat het Amerikaanse concern Procter & Gamble, één van de belangrijkste concurrenten van Unilever, recent een kwartaalwinst van 10 procent bekendmaakte. Deze winstgroei werd echter voor een groot deel veroorzaakt door een voorziening die P&G vorig jaar heeft doorgevoerd. De koers van Unilever op het Damrak krabbelde in de loop van de morgen weer op tot 207,10 gulden.

Ook Unilever heeft dit jaar de invloed ondervonden van de valutaschommelingen. Wordt het effect hiervan buiten beschouwing gelaten, dan is de winst over de eerste negen maanden met zes procent gestegen tot 4,95 miljard gulden. Uitgedrukt in constante koersen steeg de bedrijfswinst van het concern met vijf procent tot 5,17 miljard gulden. Die stijging is alleen te danken aan de ontwikkelingen in de 'Overige Gebieden', waartoe Unilever onder andere Zuid-Amerika en het Verre Oosten rekent. Daar nam het bedrijfsresultaat met bijna 27 procent toe tot 1,42 miljard gulden. In Europa daalde de bedrijfswinst met ruim één procent tot 3,17 miljard gulden en in de VS bleef het resultaat nagenoeg gelijk op 584 miljoen gulden.

Ook de zes procent omzetstijging van het Unilever-concern werd voornamelijk buiten de VS en Europa behaald. De verkopen in de Overige Gebieden stegen met 22 procent, tegen twee procent in Europa en één procent in de VS. “Het resultaat in Europa werd nadelig beïnvloed door het slechte weer in het hoogseizoen voor ijs”, stelt Unilever-topman F.A. Maljers in een toelichting op de kwartaalcijfers. De resultaatontwikkeling in de meeste andere voedingsmarkten noemde hij “bevredigend”. Toiletartikelen boekte goede vooruitgang, maar de vraag naar produkten voor de professionele markten bleef zwak. In de VS heeft Unilever zowel op de markt voor wasmiddelen als voor pasta-sauzen nog steeds te kampen met een sterke concurrentie die een weerslag heeft op de prijzen. Die druk op de prijzen voelt Unilever volgens een woordvoerster “over de hele linie”. Het concern is volgens haar bij de sterke merken wel in staat geweest prijsverhogingen door te voeren.