Unilever aast op Bertolli olijfolie

Unilever heeft met de Italiaanse groep Instituto Finanziario per lo Sviluppo delle Economie Locali (Fi.Svi) in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van het deel van de activiteiten met betrekking tot eetbare oliën van Cirio-Bertolli-De Rica.

De voorgenomen overneming omvat het wereldbekende olijfoliemerk Bertolli, de produktie en de afzet in Italië en verkoopactiviteiten in het buitenland, zo heeft Unilever donderdag bekendgemaakt.

Bertolli is het leidende olijfoliemerk in de Verenigde Staten en is tevens bekend in Canada, Australië en een aantal Europese landen. De omzet bedraagt omgerekend 280 miljoen gulden waarvan bijna de helft in de Verenigde Staten. Het aantal personeelsleden bedraagt in totaal driehonderd.

Onderdeel van de transactie is de exportmaatschappij SIF, die zowel Bertolli-olijfolie als Cirio-De Rica-voedingsmiddelen exporteert. Unilever en Fi.Svi zullen samen de export van deze andere voedingsmiddelen ondersteunen. Unilever is al actief op de Italiaanse olijfoliemarkt met de merken Dante en San Giorgio. De transactie moet nog door de betreffende autoriteiten worden goedgekeurd.