Spaanse werkloosheid naar een nieuw record

MADRID, 12 NOV. Bij de Spaanse arbeidsbureaus zijn in de maand oktober 96.000 nieuwe werklozen ingeschreven, een absoluut record in de afgelopen tien jaar. Het officiële geregistreerde werkloosheidscijfer komt daarmee op 2,6 miljoen, ruim zeventien procent van de actieve bevolking. Volgens enquêtes van het Spaanse bureaux voor de statistiek ligt de werkloosheid zelf rond de 22 procent. Met dit cijfer is Spanje de absolute koploper op het gebied van de werkloosheid binnen de Europese gemeenschap.

De laatste cijfers, die vandaag bekend werden, zijn de zoveelste onheilstijding voor de Spanjaarden in de laatste weken. Behalve de devaluaties in het afgelopen jaar wordt de economie geplaagd door een omvangrijk overheidstekort (7,2 procent), een forse inflatie (4,7 procent), ingrijpende saneringen zoals bij de autofabriek Seat. Volgens de laatste voorspellingen van de EG hoeft Spanje er bovendien niet op te rekenen dat het volgend jaar profiteert van de verwachte opleving van de Europese economie.

De toeneming van de werkloosheid is de grootste sinds de socialistische premier González aan de macht kwam. De socialistische vakbond UGT heeft inmiddels aangedrongen op het vertrek van de minister van werkgelegenheid, Juan Antonio Griñán.

Het probleem van de Spaanse werkloosheid ligt volgens waarnemers voor een groot deel bij de inflexibele Spaanse arbeidsmarkt. Met het verbod op tijdelijke arbeidskrachten en uitzendbureaus, complexe ontslagprocedures en verhoudingsgewijs hoge arbeidskosten heeft Spanje zich uit de markt geprijsd. Regering, bonden en werkgevers zijn nu verwikkeld in moeizame onderhandelingen om een verandering te brengen in de rigide situatie. De bonden verzetten zich met hand en hand tegen aanpassingen van de verworven rechten.

De regering van González, die zich in toenemende mate profileert met een pragmatisch-liberale aanpak, heeft echter laten weten desnoods eenzijdig maatregelen door te voeren. Daartoe behoren ondermeer het toestaan van tijdelijk werk en stage-plaatsen. Daarnaast moeten ook winstgevende bedrijven het recht krijgen mensen te ontslaan, indien aangetoond kan worden dat dit noodzakelijk is voor het economische voortbestaan. Nu is het alleen verliesgevende bedrijven toegestaan dergelijke maatregelen te treffen.