Pas verschenen

F. van Dixhoorn Jaagpad Uitg. Perdu, 56 blz., ƒ 19,90, ISBN 90 5188 058 8

Dichtbundel waarbij de titel verwijst naar een pad langs het Kanaal door Walcheren. In korte eenvoudige zinnen, steeds genummerd van 1 tot en met 4 en geordend in blokken van 16 regels per bladzijde, volgt de dichter de weg langs het water en keert halverwege weer om.