Meer dan handelsakkoord

BRUSSEL, 12 NOV. De onderhandelingen met Rusland hadden aanvankelijk vooral betrekking op handel en economie. Maar door de democratisering in Rusland zijn de politieke aspecten steeds belangrijker geworden. Het 'partnerschap-akkoord' waarover nu wordt onderhandeld is veel meer dan een puur handelsakkoord. Enkele belangrijke elementen zijn:

Politieke dialoog. De Europese Unie wil regelmatig bijeenkomsten houden met Rusland op hoog politiek niveau, net zoals politieke relaties worden onderhouden met de VS en Japan.

Mensenrechten. In geval van mensenrechten zal het akkoord worden opgeschort. De clausule die verwijst naar de mensenrechtensituatie levert geen problemen meer op in de onderhandelingen. De Russen zijn zelfs zelf met het voorstel gekomen om de mensenrechten ook in te brengen als onderwerp van de politieke dialoog.

Markttoegang. Rusland wordt door Brussel niet langer gezien als een land met staatshandel, maar als een land met “een economie in overgang”. Russiche produkten kunnen gemakkelijker op de West-Europese markt worden gebracht. Niet zozeer door verlaging van tarieven, maar vooral door een minder strenge toepassing van verdedigingsmaatregelen op handelsgebied.

In de oorspronkelijke tekst stond bijvoorbeeld dat de EG een zogeheten 'vrijwaringsprocedure' kan beginnen als Rusland bepaalde produkten op grote schaal op de Europese markt brengt, of als de Russische invoer de markt dreigt te verstoren. In de nieuwe tekst is het woordje 'of' vervangen door 'en', zodat nu aan beide voorwaarden moet worden voldaan, wil Brussel kunnen ingrijpen. In dezelfde geest zullen ook de anti-dumping regels soepeler worden toegepast.

Voor sommige produkten, zoals staal en textiel, gelden strengere invoerafspraken om martverstoring te voorkomen. Onlangs heeft Brussel maatregelen genomen tegen de invoer van aluminium uit Rusland. Met Mouskou wordt nu onderhandeld over invoerquota.