Hermann

In zijn artikel over de Belgische striptekenaar Hermann (CS, 29/10) schrijft Erik Spaans over een van diens strips. Daarin komt een oude man voor, die zeer gehecht is aan zijn kip, die vervolgens door een groep hongerige mensen zou zijn opgegeten.

Dat is echter niet juist, zoals blijkt uit het laatste plaatje van de laatste pagina (De Torens van Schemerwoude, deel 2 'Eloise'). Moet derhalve worden aangenomen dat het citaat van Hermann (“Ik geloof niet in happy ends, die bestaan niet in het leven.”) onjuist is?

Naschrift Erik Spaans:

Het volledige citaat van Hermann luidde: “Het einde van het verhaal zal niet alleen heroïsch zijn maar ook een beetje verdrietig, omdat de oude man zijn kip zal kwijtraken om de honger van de groep te stillen. Ik geloof niet in happy ends, die bestaan niet in het leven.” (Uit: Striprofiel, april 1985).

    • Hans Ritzema
    • Stripboekhandel Modern Papier Groningen