GS 'onzorgvuldig' met waterschappen

VELP, 12 NOV. Gedeputeerde staten (GS) van Gelderland hebben onzorgvuldig en onwetmatig gehandeld bij de besluitvorming over de reorganisatie van de Gelderse waterschappen.

Dat concludeert het onderzoeksbureau Berenschot, dat in opdracht van het polderdistrict Betuwe en het waterschap van de Linge een onderzoek heeft gedaan naar de werkwijze van de provincie Gelderland. De provincie wil de dertien waterschappen en drie zuiveringsschappen samenvoegen tot drie waterschappen. Berenschot zegt dat de tot nu toe gevolgde procedure gebaseerd is op een verkeerde werkwijze. Het bureau constateert verscheidene onduidelijkheden, zoals het ontbreken van een probleemstelling. De status van allerlei commissies en adviseurs roept ook meer vragen op dan zij beantwoordt. Een ander punt van kritiek is dat de waterschappen niet bij het reorganisatieproces zijn betrokken, terwijl de mogelijkheid van inspraak en overleg wel wettelijk is vastgelegd. Half december neemt de provincie een besluit over de nieuwe organisatiestructuur van de Gelderse waterschappen.