Geen ontslagen in sociale werkplaats

DEN HAAG, 12 NOV. Verdere bezuinigingen op de sociale werkplaatsen mogen en zullen niet leiden tot verlies van werkgelegenheid.

Deze toezegging heeft staatssecretaris Wallage de Tweede Kamer gisteren gedaan nadat alle fracties dreigende taal hadden gesproken over de onwenselijkheid van ontslagen. Het kabinet heeft volgens de bewindsman afgesproken om de al voorziene ombuigingen voor de komende jaren opnieuw te bekijken als de werkgelegenheid erdoor dreigt af te kalven. Eerst moeten de werkplaatsen hun financiële reserves aanspreken en zo mogelijk nog efficiënter gaan functioneren. De combinatie van bezuinigingen, van 36 miljoen gulden minder in 1992 tot een korting van 230 miljoen in 1995, en lagere inkomsten van de werkinrichtingen leidt volgens de Kamer omherroepelijk tot minder arbeidsplaatsen. Van de 81.000 mensen met een baan volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) dreigen 3.500 hun werkplek kwijt te raken. Volgens de staatssecretaris is dat een overdreven aantal. Hij sprak donderdag van 1.000 arbeidsplaatsen.