Geen aparte commissie alternatieve geneeswijze

DEN HAAG, 12 NOV. De Tweede Kamer vindt een coördinatiecommissie alternatieve behandelwijzen niet nodig. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs zo'n commissie in te stellen. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) had dit advies al eerder van de hand gewezen.

Simons voerde gisteren tijdens overleg met de Kamer aan dat de taken van een dergelijke commissie al elders zijn ondergebracht. De werkzaamheid van alternatieve behandelwijzen en het zogeheten placebo-effect in de alternatieve èn reguliere geneeskunde worden al onderzocht. Simons zal de 'alternatieven' aanmoedigen om zelf met meer onderzoeksvoorstellen te komen.

Alle fracties waren gekant tegen het plan van Simons om de subsidie van ruim zes ton voor het IDAG (Informatie- en documentatiecentrum alternatieve geneeswijzen) per 1 januari 1994 te schrappen. Zij pleitten voor een financiële overbrugging tot andere oplossingen zijn gevonden. Simons vindt dat de alternatieve beroepsbeoefenaren de documentatiefunctie van het IDAG best zelf kunnen betalen (75 gulden per behandelaar). Hij beloofde dat hij voor het informatiegedeelte ook na januari nog geld zal uittrekken tot deze taak elders is ondergebracht.

Veel 'alternatieven' zijn volgens Simons zelf al druk bezig met de kwaliteitsbevordering (opleiding, registratie, gedragscode, klachtenprocedure, keurmerk). Hij zal deze activiteiten zonodig steunen om te bevorderen dat het keurmerk in 1995 kan worden ingevoerd, maar vindt dat ook daar geen coördinatiecommissie voor nodig is.

Uit het advies van de Gezondheidsraad blijkt dat 16 procent van de bevolking wel eens een beroep op een alternatieve behandelaar doet. Het aantal contacten met alternatieve genezers is tussen 1985 en 1990 gestegen van acht tot veertien miljoen.