Brabant wil steun Europa bij banenplan

EINDHOVEN, 12 NOV. Zuid-Oost-Brabant is een regio in zwaar weer. Het aantal mensen zonder baan steeg door de saneringen bij Philips, DAF en NedCar sinds vorig jaar van 26.000 naar 32.000. De werkgelegenheid in de industrie daalde in dat jaar met 7000 plaatsen. De provincie Noord-Brabant heeft samen met de de regio en met het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening RBA) een hulpprogramma opgesteld. Het gebied rekent op een totale bijdrage van 135 miljoen gulden uit de daarvoor bestemde Europese fondsen. Daarmee hoopt men voor 3000 tot 6000 mensen nieuw werk te scheppen.

De regio Zuid-Oost-Brabant met Eindhoven en Helmond als centra is van oudsher een gebied dat sterk gericht is op de technische bedrijvigheid. Vooral in die sector wil men nieuwe banen scheppen. Daar ging het gisteren ook over op een symposium dat door het RBA was georganiseerd.

De ontwikkelingen, zei daar voorzitter H. Hofstede van de RBA Zuid-Oost-Brabant, zijn niet hoopgevend. Het aantal eerstejaarstudenten aan de Technische Universiteit Eindhoven daalt, het aantal meldingen voor het technisch onderwijs aan de Hogeschool Eindhoven keldert zelfs.

Districtshoofd H. van Rees van de Industriebond FNV pleitte voor een opwaardering van het lager technisch onderwijs. “Dat is een restonderwijs geworden”.

Drs. J. Vermeulen van het Tilburgse instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek IVA stelde de vraag of er eigenlijk wel een tekort is aan technici. Volgens hem is er wellicht voldoende aanbod, maar zitten ze op de verkeerde plaatsen.