Bernd Schroeder

Bernd Schroeder: Versunkenes Land. Uitg. Kiepenheuer & Witsch, 243 blz. Prijs: ƒ 50,40.

Zwakzinnigen, stugge boeren, hoertjes en een mislukte uitvinder bevolken de roman Versunkenes Land die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog speelt. Het boek kan zo verfilmd worden, wat misschien wel de bedoeling van auteur Bernd Schroeder was. Als scenarioschrijver voor tv- en bioscoopfilms heeft hij in elk geval de nodige ervaring opgedaan.

Gelaten, bijna zakelijk vertelt Schroeder over de ondergang van een Beiers boerendorp dat aan het meedogenloze Wirtschaftswunder werd opgeofferd. Het dorp moest wijken omdat de overheid er een vliegveld wilde aanleggen.

Een van de hoofdpersonen in dit epos is een oude boer 'die zijn vinger onder ieder rokje in de omgeving' heeft. Op elke plek waar een kind van hem geboren wordt, plant hij een boom, met als gevolg dat er in de loop van de jaren een complete bomenlaan ontstaat. Zijn lijdzame echtgenote wreekt zich voor dit overspel door na zijn dood in één nacht alle bomen te vellen.

Schroeder presenteert zijn romansamenleving zeker niet als het verloren paradijs, maar roept wel de vraag op of de naoorlogse ontwikkeling van Duitsland onvermijdelijk zo moest gaan.

De enige wanklank in deze roman is het cynisme dat de auteur aan de dag legt wanneer hij over religieuze zaken schrijft. Op die momenten wordt de afstand tussen verteller en personages veel te groot.

    • Peter Veldhuisen