België staat op Nederlands in Eurokorps

BRUSSEL, 12 NOV. België trekt zich terug uit het Eurokorps als het Nederlands er niet als officiële taal wordt erkend. Dit heeft de Belgische minister van defensie Leo Delcroix deze week geantwoord op Kamervragen van het Vlaams Blok en de Volksunie. Bij de nieuwe begroting in december zal geen geld voor het Eurokorps worden uitgetrokken als er geen Nederlands in het Eurokorps kan worden gesproken, aldus Delcroix.

Het Eurokorps is een multinationaal leger dat de kern van een Europese defensie moet gaan vormen en op termijn 50.000 man zal omvatten. België is van plan er vrijwel zijn gehele landmacht bij onder te brengen. De ruggegraat van het in Straatsburg gelegerde korps bestaat uit Franse en Duitse eenheden. Sinds deze zomer is er ook één Belgische divisie aangesloten. Gisteren maakte ook Madrid bekend ongeveer duizend militairen aan het Eurokorps ter beschikking te willen stellen. De Spaanse troepen zouden niet in Straatsburg worden gelegerd, maar er wel aan oefeningen komen deelnemen.

De voertalen van het Eurokorps zijn Frans, Duits en Engels. Toen dit besef na de aansluiting van de Belgische divisie in Vlaanderen doordrong, is de weerstand tegen het Eurokorps gegroeid. Nog gisteren hekelde de voorzitter van het Vlaamse IJzerbedevaart-comité bij de herdenking van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog dit talenregime. “Vijfenzeventig jaar geleden werden Vlaamse soldaten de vuurlinie ingejaagd met Franse bevelen. Morgen zullen Vlaamse soldaten opnieuw in het Frans bevelen krijgen in het Eurokorps. Dat is voor ons onaanvaardbaar”. Het Belgische leger is strikt tweetalig. De strijd om gelijke rechten voor het Nederlands in de oorspronkelijk franstalige Belgische Staat heeft decennia lang de Belgische politiek aangedreven.

Nederland heeft één 'project-officier' in Straatsburg die de ontwikkelingen voor Den Haag volgt. Staatssecretaris Frinking zei in juni in Washington samenwerking met het Eurokorps “mogelijk en wenselijk” te vinden. Maar deelname wordt door Den Haag niet overwogen. Nederland heeft in NAVO-verband met de Britten een nauwe marine-samenwerking en met Duitsland een gezamenlijk legerkorps. Het Nederlands en het Duits hebben in het gezamenlijke legerkorps principieel gelijke rechten, volgens een defensie-woordvoerder in Den Haag. Maar in de dagelijkse praktijk wordt er of Duits of Engels met elkaar gesproken. De Nederlandse militairen nemen het Duits makkelijker over dan de Duitse het Nederlands, aldus de woordvoerder. “Maar aangezien het om een NAVO-zaak gaat, is Engels of Frans het meest gangbaar.”

Het Eurokorps werd in 1991 in La Rochelle opgericht door de Franse president Mitterrand en de Duitse kanselier Kohl en wekte aanvankelijk bij andere Europese landen nogal wat weerstand. Er werd een Franse poging in gezien om de Amerikaanse betrokkenheid met de Europese defensie uit te hollen. Politiek werd het Eurokorps ondergebracht bij de West-Europese Unie (WEU), de 'militaire arm' van de Europese Unie. Later is besloten dat het Eurokorps zowel ten dienste van de WEU als van de NAVO zou staan. Het NAVO-opperbevel blijft ook bevoegd voor de Eurokorps-eenheden. Frankrijk en West-Duitsland besloten samen ongeveer 35.000 manschappen voor het korps beschikbaar te stellen. Het Belgische leger wordt op dit moment drastisch ingekrompen van 53.500 man naar 27.500. De Belgische bijdrage zou daardoor vrijwel de gehele landmacht omvatten.

    • Folkert Jensma