Ziekteverzuim in onderwijs gedaald

ZOETERMEER, 11 NOV. Het ziekteverzuim van onderwijzend personeel is in het schooljaar 1992/93 gedaald naar gemiddeld 6,4 procent.

In de jaren 1990/1991 en 1991/1992 was het nog 7,7 respectievelijk 7,0 procent. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (LISWO), die minister dr.ir. J.M.M. Ritzen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het ziekteverzuim daalde in alle onderwijssectoren, behalve het algemeen voortgezet onderwijs, waar het steeg van 6,4 naar 7,2 procent. Het ziekteverzuim van leraren is in de laatste twee jaar met 17 procent gedaald en is nu gelijk aan het niveau van tien jaar geleden. Door de daling in het ziekteverzuim wordt de door het kabinet gestelde bezuiniging van 200 miljoen gulden op de onderwijsbegroting in 1994 gehaald.