Vragen over nieuw bataljon in Bosnië

SPLIT, 11 NOV. Nederland vraagt van het commando van de VN-troepenmacht in het voormalige Joegoslavië (UNPROFOR) meer zekerheden over de inzet van het versterkte elfde bataljon van de luchtmobiele brigade in Bosnië.

Tijdens gesprekken van minister Ter Beek met UNPROFOR-stafofficieren in Kiseljak is gisteravond niet duidelijk geworden waar het Nederlandse bataljon wordt gelegerd en welk van de zes 'veilige gebieden' door Nederlandse militairen moet worden beschermd. Morgen zal het kabinet een definitieve beslissing nemen over de uitzending van nog eens 1.100 militairen naar Bosnië.

Minister Ter Beek (defensie) wil niet dat het Nederlandse bataljon verspreid raakt over een aantal locaties omdat het bataljon zelf voor de logistiek moet zorgen en de beveiliging niet gegarandeerd kan worden als de troepen vanuit te veel locaties moeten opereren en uitgedund raken.

De Nederlandse delegatie heeft in Sarajevo en Kiseljak ook nog onvoldoende inzicht gekregen in de geweldsinstructies voor de 1.100 Nederlandse militairen, die begin januari naar Bosnië zullen gaan. Mogen zij alleen geweld gebruiken als er op hen geschoten wordt of is het, vanwege hun nieuwe taak om die 'veilige gebieden' veilig te houden, ook nodig om op patrouille te gaan en guerrilla-eenheden af te schrikken om geweld te gebruiken en het bestand te verstoren?

Ook is niet duidelijk wat het effect is van luchtsteun vanuit Italië. Brengen vliegtuigen van de Verenigde Naties de eigen troepen op de grond in Bosnië-Herzegovina meer in gevaar, of dragen zij juist bij aan de nieuwe VN-actie om de zes enclaves veilig te houden voor de moslim bevolking en humanitaire transporten ter plekke te krijgen?

De UNPROFOR-militairen worden nu ook ingezet om de transporten van UNHCR (het VN Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen) en transporten van andere hulpverlenende organisaties als Artsen zonder Grenzen te beveiligen. Ter Beek heeft in zijn gesprekken woensdagavond geprobeerd om ook over die nieuwe taken van UNPROFOR betere informatie te krijgen.

Brigadegeneraal J.W. Brinkman, commandant van de luchtmobiele brigade, heeft de laatste dagen in Bosnië polshoogte genomen ter voorbereiding van de missie van het elfde bataljon in januari. Hij zegt: “Het gaat om een robuuste aanwezigheid daar. Je moet de strijdende partijen meteen laten weten dat je er bent. Als ik zie hoe de Fransen dat doen en de Engelsen dan denk ik dat wij er best uit kunnen komen. Word je aangevallen dan moet je meteen antwoorden. Pas dan dwing je respect af en dan zullen ze het een tweede keer wel uit hun hoofd laten om op je te schieten. Ik ben van mening dat de geweldsinstructies voldoende zijn als je maar vanaf de eerste dag duidelijk maakt met welke militairen ze te maken hebben en hoe goed wij op deze taak zijn voorbereid”, aldus Brinkman.

    • Willebrord Nieuwenhuis