Supersonisch

In W&O van 21 oktober was een uitgebreid artikel gewijd aan de ontwikkelingen bij supersonische verkeersvliegtuigen. Hoewel het artikel 'neutraal' technisch is geschreven, krijg ik er een bijzonder naar gevoel bij.

Gezien de mondiale olievoorraad is normaal vliegen al een enorme olieverspilling (de gemiddelde wereldburger kan zich maar net warmhouden en wat koken), maar het supersonisch vliegen nòg veel meer. Geen woord hierover.

De ene opmerking over de ozonlaag slaat alles (citaat van de gebruikte deskundige): 'Volgens de huidige inzichten bedraagt de vermindering van de ozon door 600 supersonische vliegtuigen minder dan één procent'' (einde citaat). Ik vind 1 procent heel véél!. 1 procent vermindering van de ozonlaag levert wereldwijd ongetwijfeld duizenden extra huidkankergevallen op. Er bestaat een grote variatie van ozonvernietigende aktiviteiten op onze aarde. Als ieder belangengroepje één procent van de ozonlaag claimt is het einde zoek.

Verhaaltjes in de krant zijn leuk, maar het zou beter zijn als de nieuwe generatie vliegtuigen er helemaal niet kwam. Deze wetgeving kan overbodige investeringen voorkomen en zou er toe bij kunnen dragen dat het geld op maatschappelijk zinvollere terreinen wordt gebruikt.

    • J. Buys